นักวิชาการเผย การตั้งคาสิโนถูกกฎหมาย สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

Casino

จากข้อพิพากเกี่ยวกับการขอตั้งคาสิโน ในประเทศไทยทุกวันนี้ยังคงเป็นกระแสที่มีคนอีกกลุ่มยังคงสนับสนุนให้มีการก่อตั้งคาสิโนในไทย ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศ นักวิชาการได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องการตั้งคาสิโน และผลกระทบของการเปิดคาสิโนในไทย พร้อมกับสอบถามความคิดเห็นของคนไทยด้วย นักวิชาการได้กล่าวว่า การเปิดคาสิโนในภูมิภาคเอเชียเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในหลายๆ ประเทศมีนโยบายการเปิดคาสิโนอย่างถูกต้อง เช่น มาเก๊า เขตการปกครองพิเศษของจีน ที่ทำรายได้จาก Casino อย่างมหาศาล โดยนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวถึง กรณีตัวอย่างของสิงคโปร์  และมาเลเซีย ตอนหนึ่งว่า เนื่องด้วยสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรในประเทศ จึงเน้นไปทางด้านการบริการ ให้เป็นตัวขับเคลื่อน สิงคโปร์มีนโยบายการเปิดคาสิโนที่ไม่ได้เป็นคาสิโนโดยตรง แต่นำเอารูปแบบของธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม หลังจากที่มีการเปิดคาสิโนไป ผลที่ตามมาคือ การจ้างงานในประเทศมีมากขึ้น เม็ดเงินไม่รั่วไหล สามารถควบคุมปัญหาของอาชญกรรม หรือการพนันได้ดีขึ้น เพราะการเปิดคาสิโนของสิงคโปร์ ออกกฎหมายกำหนดไว้มากมายเกี่ยวกับการเล่น และผู้เล่น ทำให้จัดการกับปัญหาให้อยู่ในการควบคุมได้อย่างดี

อีกมุมหนึ่งของอาจารย์คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พูดถึงงานวิจัยที่จัดทำขึ้นมา ในหัวข้อ การสำรวจทัศนคติของคนไทยในการจัดตั้งคาสิโนในประเทศ พบว่า มีทุกช่วงอายุที่ล้วนแล้วแต่เคยเล่นการพนันมากกว่าไม่เคยเลยเล่นเลย ส่วนใหญ่ที่เคยเล่นจะมีเหตุผล เพื่อเสี่ยงโชค รองลงมาคือเพื่อความตื่นเต้น มีการสำรวจอีกว่า พฤติกรรมการเล่น เกมส์พนัน มาจาก 3 สาเหตุหลักคือ ชอบเล่นเป็นการส่วนตัว เล่นเพราะสนุกเพลิดเพลิน และมีสถานที่เล่นสามารถเล่นได้ง่าย เห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีบ่อนคาสิโนหรือไม่ คนไทยก็ยังคงชอบเล่นพนันอยู่ดี ซึ่งผลสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการก่อตั้งคาสิโนในประเทศไทย แต่ทั้งนี้รัฐบาลควรมีการจัดการกับกฎหมายให้ดี เช่น ควรมีการกันเงินรายได้ที่จะเข้ามาในประเทศส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาสังคม และประเทศ รวมถึงมีการตรวจสอบบัญชีรายได้ของคนไทยให้ชัดเจน ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ รัฐบาลต้องมีการทำความเข้าในว่า คาสิโนอยู่รูปหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของีสอร์ท โรมแรมที่จะเกิดขึ้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งแค่ 25 เปอร์เซนต์เท่านั้น รวมถึงต้องออกกฎให้ข้าราชการ หรือนักการเมืองทั้งหลาย ไม่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับการพนัน หรือคาสิโน เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินเต่างๆ เป็นต้น โดยเชื่อหากสามารถจัดการและควบคุมปัญหาต่างๆได้ ก็จะสามารถทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ย่อมมีผลทางด้านลบอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปได้อย่างดี หรือควบคุมได้อย่างเช่นกรณีศึกษาของหลายๆประเทศที่มีการจัดตั้งคาสิโนขึ้นมา