เฉลี่ยเด็กไทย เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่ 7ขวบ

 

นางนวลน้อย ตรีรัตน์ ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในปี 2554 มีผลสำรวจสถานการณ์การพนันในกลุ่มประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าช่วงอายุที่มีการเริ่มเล่นพนันอายุเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 7 ปี ขณะที่อีก 63% เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกเมื่ออายุไม่ถึง 24 ปี ขณะที่ช่วงอายุที่นิยมเล่นการพนันมากสุดคือ 35-44 ปี โดยการพนันที่มีผู้นิยมเล่นสูงสุด ได้แก่ หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ ในปี 2556 ยังได้มีการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบถามว่าเล่นการพนันหรือไม่ ซึ่งพบว่า 29.2% ยอมรับว่าเล่นการพนัน และ 5 อันดับแรกที่นิยมเล่น คือ ไพ่ บิงโก หวยใต้ดิน สลากกินแบ่ง พนันฟุตบอล

นางนวลน้อย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยเริ่มคุยกับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการ 3จี และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถทำได้ง่ายขึ้น และเป็นช่องทางให้สามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ จากการสำรวจยังพบว่า 3 ช่องทาง ในการรับรู้ข้อมูลเพื่อเล่นการพนันมาจากสื่อออนไลน์ โทรทัศน์ และหนังสือกีฬา อย่างไรก็ตาม รูปแบบการพนันยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ ทางออกที่ประเทศไทยควรเร่งปฏิบัติคือ ใช้วิธีการรณรงค์และการสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการออกกฎหมายให้ชัดเจน