กรมทางหลวง วางแผนสร้างถนนเลี่ยงเมือง อรัญประเทศ-ปอยเปต

อรัญประเทศ-ปอยเปต

    อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง กำลังศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงและด่านถาวรแห่งใหม่ บริเวณบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เชื่อมบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อรัญประเทศ และจุดผ่านแดน ปอยเปต ซึ่งเป็นด่านสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวและการค้าชายแดน อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อีกด้วย

    ในปัจจุบัน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ เติบโตขึ้นรวดเร็ว และมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มีการจราจรบริเวณพรมแดนติดขัด กรมทางหลวงจึงได้จ้าง บริษัท พีวีเอส 95 คอนซันแทนส์ จำกัด เพื่อศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร พร้อมสะพานขนาดเล็กเชื่อมฝั่งไทยและกัมพูชา ระยะทาง 30 กม.ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี งบประมาณ 5,000 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 56 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ในปี 59 สำหรับการศึกษาออกแบบใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 280 - 285 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี-อรัญประเทศ (ถนนสุวรรณศร) หรือระหว่าง อ.อรัญประเทศ กับ อ.วัฒนานคร ตามแนวสายทางแยกจากถนนสายเก่ามาทางทิศใต้ มุ่งหน้าไป จ.จันทบุรี ออกไปยังบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ เพื่อเชื่อมไปยังบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

    นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อว่า ยังมีการก่อสร้างด่านใหม่ สำหรับขนส่งสินค้าที่บริเวณหนองเอียด - สตึงบท โดยจะก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินของรัฐห่างจาก ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำห้วยพรมโหด บ้านหนองเอียน ระยะทาง 100 เมตร สำหรับการเวนคืนที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม งบประมาณเวนคืน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้การค้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีมูลค่า สูงขึ้น ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ...ที่มาไทยรัฐ