บ่อนการพนันในประเทศไทย

การพนันปลากัด

ภาพการพนันกัดปลาในประเทศไทย

(บทความนี้ได้มาจากบุคคลซึ่งวงการธุรกิจพนันในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน)

การพนันในประเทศไทยมีมาอย่างยาวนาน เท่าที่ศึกษามาน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย การพนันของประเทศไทยในสมัยก่อนนั้นที่นิยมมากๆน่าจะเป็น การพนันไก่ชน จิ้งหรีด ปลากัด วัวชน ฯลฯ ที่ถือว่าเป็นกีฬาการพนันพื้นบ้านของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน จนมาถึงปัจจุบันนี้ ในยุคสมัยโบราณมีหลักฐานอ้างอิง ในประวัติศาสตร์ว่าชาวสยามหรือคนไทยในสมัยโบราณชื่นชอบที่จะเล่นการพนันกันเป็นอย่างมาก คนที่ติดการพนันมากๆบางคนถึงกับยอมขายลูกของตัวเลงเพื่อไปเป็นข้ารับใช้หรือเป็นทาส ให้กับบรรดาเจ้าขุนมูลนายหรือเศรษฐีในสมัยนั้น
ในเวลาต่อมาเมื่อเมืองไทยได้มีการติดต่อค้าขายและสร้างสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติมากขึ้น จึงทำให้มีการนำรูปแบบการพนันอื่นๆหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ หนึ่งในการพนันที่ชาวไทยนิยมมากๆคือ โปถั่ว การเล่นการพนันโปถั่ว หลักฐานตามประวัติศาสตร์คาดเอาไว้ว่าเข้ามาในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย น่าจะเป็นในยุคพระเจ้าเสือ โดยมีพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้ที่นำเข้ามาเป็นเกมส์การพนันที่ชาวจีนนิยมเล่นกันมากเมื่อมีการแพร่หลายมากขึ้นจึงทำให้ทางการต้องเข้ามาควบคุมและการที่จะเล่นการพนันโปถั่วได้นั้น จะต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าที่ของทางการเสียก่อน เพื่อทำการเก็บเป็นภาษีอากรเข้าหลวง จากการเล่นการพนันชนิดนี้

คนไทยกับการพนัน

ภาพจากหนังสือ Gambling, the State and Society in Thailand, C.1800-1945

ส่วนสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลในสมัยนั้น ต้องมีการจัดตั้ง”บ่อนเบี้ย”ขึ้นมา ซึ่งก็คือ สถานที่เล่นโปถั่วนั่นเอง เป็นเพราะว่าในช่วงยุคสมัยนั้น มีชาวจีนเข้ามาติดต่อทำมาค้าขายและเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมันเยอะมาก และคนจีนที่เข้มมาอยู่อาศัยก็ชื่นชอบการเล่นพนันกันเป็นจำนวนมากด้วย ในระยะแรกๆยังไม่มีการควบคุมแต่อย่างไร แต่หลังจากที่มีคนไทยเข้าไปหลงไหลการเล่นการพนัน เล่นเบี้ยมากขึ้น และไม่สามารถห้ามปรามได้อย่างเด็ดขาด รัฐจึงคิดว่าต้องเข้ามาจัดสรรและควบคุมจำกัด การจัดตั้งบ่อนเบี้ยต่างๆขึ้นมา สามารถจัดตั้งบ่อนเบี้ยได้ในบางพื้นที่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นควรจัดตั้งในชุมชนที่มีชาวจีนอาศัยอยู่เยอะๆ และไม่อนุญาติให้ชนชาวไทยเข้าไปเล่น แต่ถึงแม้ว่าจะมีการห้ามปรามก็ไม่บังเกิดผลแต่อย่างไร ก็ยังมีคนไทยแอบเข้าไปเล่นอยู่เหมือนเดิม ต่อมาทางรัฐจึงต้องมีการจัดตั้วงบ่อนเบี้ย สำหรับให้คนไทยสามารถเข้าไปเล่นเบี้ยได้ขึ้นมา จึงทำให้เกิดบ่อนเบี้ยขึ้นมา 2 ประเภทแบ่งออกเป็น บ่อนเบี้ยสำหรับคนไทย และบ่อนเบี้ยสำหรับคนจีน โดยบ่อนแต่ละบ่อนก็จะมีการนำเกมส์การเล่นเบี้ยอื่นๆ นอกเหนือจากโปถั่วเพิ่มเข้าด้วย เช่น การเล่นกำตัด และไพ่งา เป็นต้น

สำหรับวิธีการเก็บ ภาษีอากรบ่อนเบี้ยในสมัยก่อน นายบ่อนหรือเจ้าของบ่อน จะไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน จะมีก็เฉพาะพวกนักเลงประจำบ่อนมาผลัดกันเป็นเจ้ามือ นายบ่อนจะมีหน้าที่เก็บเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง จากพวกเจ้ามือที่ได้เงินจากการพนันในสมัยนั้นเรียกว่า “การเก็บหัวเบี้ย” ซึ่งการกระทำแบบนี้ ก็เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินธ์เป็นราชธานี
ถึงแม้ว่า การเก็บภาษีอากรบ่อนเบี้ย จะสามารถจัดเก็บได้อย่างมากมายเพียงใด และทางรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายที่จะมีการสนับสนุนให้คนไทยเข้าไปเล่นการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้าหน้าที่ราชการทั้งหลาย หากพบว่ามีการแอบเข้าไปเล่นการพนันจะถูกลงโทษเฆี่ยนตี ริบยศตำแหน่ง บางคนโดนถอดบรรดาศักดิ์ให้ไปเป็นไพร่เลยก็มี

การพนันในอดีต

ภาพการเล่นพนันในสมัยอยุธยา

การพนันในยุครัตนโกสินทร์

  • ในสมัยรัชกาลที่ 1 จริงๆแล้วพระองค์ท่านนั้นก็ทรงไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งให้มีการเล่นการพนัน ก็พยายามหาวิธีควบคุมและแบ่งให้มีการจัดตั้ง บ่อนเบี้ยอยู่บ้างเป็นบางแห่งและเก็บเป็นภาษีอากรเข้าสู่แผ่นดิน แต่ถึงกระนั้นพระองค์ท่านก็ยังเข้มงวดและห้ามปราม ข้าราชการ มิให้เข้าไปเล่นการพนันหรือดื่มสุราเมรัย โดยออกมาเป็นพระราชกำหนด ในประมาณปีพุทธศักราช 2325
  • เข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 2 การเล่นการพนันดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ และมีการเก็บ ภาษีอากรจากบ่อนเบี้ย ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เข้าสู่ท้องพระคลัง
  • เมื่อเข้าถึงในสมัยรัชกาลที่ 3 น่าจะมีการสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันได้ เพื่อเก็บภาษีอากรเข้ารัฐบาล จนเป็นที่มา ในการจัดตั้ง “อากรบ่อนเบี้ย” และ “อากรหวย” ขึ้นมาสำหรับ อากรบ่อนเบี้ย นั้นหมายถึง เงินที่เจ้าหน้าที่รัฐจัดเก็บมาจาก ผู้ที่มาประมูลขอจัดตั้งบ่อนการพนันถั่วโป และหวย ในประเทศไทย การจัดเก็บ อากรบ่อนเบี้ย ในยุครัชสมัยนั้น สามาจัดเก็บเงินได้อย่างมากมายมหาศาลเลยที่เดียว
  • ในขณะที่ช่วงของ รัชกาลที่ 4 ก้าวขึ้นมาปกครองประเทศไทย รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ได้มีการทำสัญญาผูกพันกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการต้องยกเลิก การทำสัญญาการค้าที่มีการผูกขาดจากรัฐบาลไปหลายอย่าง แต่ถึงกระนั้น ทางรัฐบาลก็ยังคงทีรายได้จากการ เก็บอาการบ่อนเบี้ย ได้ไม่น้อย เช่นกัน
  • จนมาถึงในสมัยของ รัชกาลที่ 5 หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จ ประพาสยุโรป และได้ไปเห็นการเล่นเบี้ยของชาวต่างชาติ ทำให้พระองค์ท่าน ได้โปรด ให้มีการเลิกบ่อนการพนัน ในบางมลฑล และเข้มงวดให้มีการเปิด บ่อนการพนัน ให้น้อยลง
  • ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยของ รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงให้มีการ ปิดบ่อนการพนัน ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2460
  • ถึงแม้ว่าจะมีการสั่งปิดบ่อนการพนันไปทั้งหมด แต่ว่าการพนันนั้น ก็ไม่หมดไปในประเทศไทย ก็จะมีชาวไทย และชาวจีนบางกลุ่ม แอบไปเปิดเล่นการพนันกัน ถือว่าเป็นการลอบละเล่นการพนัน ที่ผิดกฎหมาย สืบมาจนถึงกระทั่ง มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ได้มีการตรากฎหมายการพนันฉบับแรกขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2473 และมีการปรับปรุงอีกครั้ง

  • ในปี พ.ศ. 2478 เป็น พรบ. การพนัน

มาจนถึงยุคปัจจุบันบ่อนการพนัน ในประเทศไทยก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ ถึงแม้ว่าการเปิดให้มีการเล่นการพนันนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ในสังคมคนไทยก็ยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบและลุ่มหลงการเล่นการพนันอยู่ไม่น้อย ทำให้ผู้ที่มีอิทธิพลบางคนอาศัยความรู้จักกับข้าราชการหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาล มีการแอบเปิดบ่อนการพนัน กับแบบลับๆอยู่หลายแห่ง เพราะธุรกิจการพนันนี้เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีมากๆ แต่สำหรับพวกเศรษฐีที่มีเงินเยอะๆบางคนก็เดินทางไปเล่นการพนันตามคาสิโนในต่างประเทศ ที่มีให้เลือกเล่นมากมายหลายประเทศ

การพนันออนไลน์

ยุคปัจจุบันนิยมเล่นพนันออนไลน์

เข้าสู่ยุคใหม่กับการพนันออนไลน์

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไวมากๆ การพัฒนารูปแบบการเล่นพนันออนไลน์ ก็มีการพัฒนาการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทุกคนก็สามรถเข้าเล่นได้ โดยผ่านลิงค์ของเว็บไซต์ที่เค้าทำการตลาดตามโลก โซเชี่ยลที่พวกเราได้เห็นกันอยู่ตามสือต่าง มีเยอะแยะเต็มไปหมด บางสื่อก็อาจจะเป็นของเจ้าของเว็บไซต์นั้นเองสร้างมาเพื่อทำการตลาด แต่บางสื่อก็อาจจะเปิดรับให้ติดตั้ง แบนเนอร์ แล้วเก็บรายเดือนเอาความง่ายอีกอย่างคือไม่ต้องเดินทางไปเล่นตามบ่อนที่เปิดแบบผิดกฎหมายในประเทศไทย หรือไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเล่นตามคาสิโนที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านรอบๆประเทศไทย มีเยอะแยะมากมายให้เลือก การเล่นพนันออนไลน์ เมื่อคุณเล่นชนะหรือเล่นได้ แล้วต้องการที่จะเลิกเล่น แล้วถอนเงิน ทางเว็บไซต์เหล่านี้ ก็จะใช้วิธีการโอนเงินผ่าน อินเตอร์เน็ตแบ็งค์กิ้งต่างๆ ที่สามารถให้บริการได้อย่างง่ายดาย

สำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นการพนันคงต้องรู้แก่ใจอยู่แล้วครับ คำว่าการพนันมันขึ้นอยู่กับดวง อยู่กับการคาดเดาของตัวเอง การเล่นการพนันเมื่อมีการเล่นได้ก็ย่อมมีการเล่นเสียเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นการจำกัดความคำว่า ได้เงินง่าย ก็ต้องบอกว่า 50/50 แต่เจ้ามือรับพนันจะได้เปรียบผู้เล่นตรงที่ว่า มีเงินทุนสำรองมากกว่า คำว่า เล่นการพนันได้เงินง่าย น่าจะเป็นการคิดคำเพื่อเชิญชวนให้บรรดาลูกค้านักพนัน เข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ของตัวเองมากกว่า
อย่างที่กล่าวไป การพนันทุกชนิดคือการเสี่ยงดวง บางวันคุณอาจจะโชคดี เล่นได้ไปแต่มันไม่มีทางที่คุณจะเล่นได้ตลอดไป บางครั้งคุณก็จะกลับมาเสีย แล้ววันที่คุณเสีย คุณจะหยุดตอนไหน แต่ถ้าคุณไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ สิ่งที่คุณเคยเล่นได้ไปนั้น อาจจะเสียคืนให้กับเว็บพนันเหล่านั้นก็เป็นไปได้ เพราะเกมส์การพนันคือ “เกมส์การเอาชนะใจตัวเองให้ได้”

การปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ของรัฐบาลไทย

ก่อนอื่นอยากให้ทุกๆท่าน ทำความเข้าใจกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่มีอยู่กลาดเกลื่อน อยู่บนสื่อโซเชี่ยลแทบทุกแขนง ไม่ว่าจะบน Google, Facebook, YouTube และการนำแบนเนอร์ไปติดอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีผู้คนติดตามเยอะๆ เช่น เว็บหนังโป๊, เว็บวิจารณ์กีฬาต่างๆ
บรรดาเว็บไซต์รับพนันออนไลน์เหล่านี้ เกือบทั้งหมด จะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ของบรรดาเหล่าเอเยนต์ทั้งหลาย ขออนุญาตเรียกว่าเว็บไซต์เอเย่นต์ ทุกเว็บไซต์เหล่านี้ ก็จะพยายามหาช่องทางต่างๆ เพื่อเจาะเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชื่นชอบเล่นการพนัน หลายๆกลุ่ม แล้วก็หาหาวิธีเชิญชวนต่างๆ เพื่อให้เหล่าบรรดาลูกค้านักพนัน เข้าไปใช้ในเว็บไซต์พนันออนไลน์ของตัวเอง สำหรับกลุ่มเว็บไซต์ที่ประกอบธุรกิจมานานและมีเงินสำรองสูง เว็บพวกนี้จะมีการขอเอี่ยวถือสู้กับพวกบริษัทเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ๆ ทุกบริษัทฯ เลยก็ว่าได้ เปรียบเสมือนตัวเองเป็นหุ้นส่วนเล็กๆ คนนึงในบริษัทฯ อุปมาอุปไมยมันใช่เลย

จับเว็บพนัน

ภาพการจับเว็บพนันแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาของบรรดาเหล่าเว็บพนันกีฬาออนไลน์ และเว็บพนันคาสิโนออนไลน์ ทั้งหลายก็มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆ ไปด้วยเช่นดียวกัน จริงๆการพยายามที่จะกวาดล้าง เว็บการพนันออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐมีความพยายามอยู่มานานหลายปีแล้ว แต่ไม่ว่ายิ่งกวาดล้างเท่าไหร่บรรดากลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ ก็จะพยายามหาช่องโหว่ต่างๆ และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลายครั้งที่เราจะได้ยินข่าวการเข้าไปจับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งหลาย เว็บไซต์พวกนี้ก็จะปิดทำการไประยะนึง แต่หลังจากนั้นไม่นานบรรดาเว็บไซต์ที่ถูกจับไป ก็จะหาวิธีการกลับมาทำใหม่อยู่เสมอ

ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่า ธุรกิจการพนันนั้นอาจจะผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่สำหรับในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย สามารถที่จะดำเนินธุรกิจการพนันได้ ทำให้ช่องโหว่นี้เองบรรดาเว็บไซตืการพนันออนไลน์ทั้งหลาย จึงย้ายสถานที่ในการทำงาน ข้ามไปทำอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย แหล่งที่บรรดาเว็บไซต์พนันออนไลน์ น่าจะไปอาศัยอยู่เยอะที่สุดน่าจะเป็นดินแดน คาสิโนปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อบ้านเรานี่เอง