กระทรวงพาณิชย์ สั่งลุย ขยายการค้าลงทุนไทย-กัมพูชา

 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ของไทยและกัมพูชาให้ขยายตัวมากขึ้น โดยกำหนดวันที่ 25-27 มี.ค. 58 จะเชิญ รมว.พาณิชย์กัมพูชา มาหารือเพื่อจัดทำแผนทำงานร่วมกัน หลังจากที่ได้ผลักดันความร่วมมือภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมไทยกับเมียนมาร์, สปป.ลาว และมาเลเซีย ไปแล้ว โดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาให้ได้ปีละ 20-25% หรือมีมูลค่าราว 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 58 รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือในการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปลายปีนี้ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ  MOU ระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 ประเทศ จำนวน 5 คู่ คือ 1. ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้ากัมพูชา 2. ความร่วมมือหอการค้าจังหวัดสระแก้วกับหอการค้าบันเตียเมียนเจย 3. การร่วมลงทุนโรงสีข้าว 4. การลงทุนด้านโลจิสติกส์ และ 5. การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา มูลค่า 2,500 บาท

”การลงทุนโรงสีข้าว จะช่วยให้การผลิตข้าวของกัมพูชาดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับไทยในการเข้าไปช่วยทำตลาดข้าวให้กัมพูชา ส่วนการลงทุนด้านโลจิสิติกส์และศูนย์กระจายสินค้า จะเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ และการใช้ประโยชน์ในการส่งสินค้าไทยเข้าสู่กัมพูชาและเวียดนาม และยังสามารถเชื่อมกับเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เชื่อมเมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งไม่เพียงแต่เชื่อมการค้าไทยกับอาเซียน แต่ยังเชื่อมต่อไปยังตลาดโลกได้ด้วย”