บ้านหนองเอี่ยน สตึงบท เส้นทางใหม่สู่ปอยเปต

   สภาพพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ บริเวณตลาดโรงเกลือ เติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าการค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จุดผ่านแดเกิดความหนาแน่น เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งยังการจราจรบริเวณพรมแดนยังติดขัด

   โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดน บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวเส้นทางเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 33-ทางหลวงหมายเลข 3366 สะพานข้ามคลองพรมโหด-บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไปยังบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

   บ้านหนองเอี่ยน สตึงบท เส้นทางใหม่สู่ปอยเปต จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด “แยกคนและสินค้า” ออกจากกัน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก ซึ่งเป็นด่านสำหรับนักท่องเที่ยว และการค้าชายแดนของคนในพื้นที่การค้าการลงทุน สนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ในการรองรับการส่งออก และการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้านลอจิสติกส์ของประเทศ