ไปคาสิโนปอยเปต กัมพูชา ใช้อะไรบ้าง?

ไปคาสิโนปอยเปต

เรียกได้ว่า คาสิโนปอยเปต เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเลยจริงๆ ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายหลายสัญชาติแวะเวียนเข้ามา ณ ที่แห่งนี้ไม่ขาดสาย แต่การจะเดินทางข้ามแดนผ่านเข้าไปยังปอยเปตนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาติดตามกัน ว่าต้องทำอย่างไร

การข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชา (ปอยเปต) โดยทั่วไป มี 2 แบบ

1. ข้ามไปเที่ยวแค่พื้นที่คาสิโน (ปอยเปต)
หากต้องการข้ามไปเที่ยวแค่ คาสิโน ไม่ต้องทำวีซ่า ให้ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรประชาชน ในการผ่านแดนข้ามไปทางตม.ไทย จะประทับตราออกจากประเทศ และประทับตราเข้าประเทศเมื่อเราข้ามกลับมา โดยอย่าลืมกรอกใบ Immigration Card ขาออกแนบ ใช้หนังสือเดินทางด้วย เมื่อข้ามไปฝั่งกัมพูชาแล้วที่ลืมไม่ได้เลยคืออย่าลืม เข้าแถวต่อการประทับตราเข้าประเทศจาก ตม. กัมพูชา อีกครั้งด้วย เอกสารที่เตรียมไปคือ

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. สำเนาเอกสารหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรกของเราที่มีข้อมูลและเห็นใบหน้าของเราชัดเจน 1 แผ่น
  3. ใบตรวจคนเข้าเมืองประเทศกัมพูชา Immigration Card

เมื่อต้องการนอกประเทศกัมพูชา ก็ต้องได้รับการประทับตราออกจากประเทศกัมพูชาขาออกเช่นกันโดยใช้เอกสารเดียวกันกับขาเข้าเข้ามา ฉะนั้นห้ามทำหาย โดยเฉพาะใบ Immigration Card ขาออก (กัมพูชาเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา) เมื่อก่อนจากเดิมเคยตกลงกันไว้ว่า คนไทยและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังกัมพูชา ถ้าเข้าไปแค่บริเวณหน้าด่าน ก่อนถึงวงเวียนปอยเปต ไม่ต้องประทับตราหนังสือเดินทาง

2. ข้ามไปเที่ยวในเมือง พ้นจากบริเวณ คาสิโน (เสียมเรียบ, ศรีโสภณ, พนมเปญ) ต้องทำวีซ่า โดยสามารถทำได้ที่

  1. สถานฑูตกัมพูชา(กรุงเทพฯ)
  2. สถานกงสุลกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอรัญประเทศไปประมาณ 2 กิโลเมตร
  3. จุดทำวีซ่า เลยโรงแรมแกรนไดมอนด์ ก่อนถึงวงเวียนพระนารายณ์ (อยู่ในฝั่งกัมพูชา)

"ปัจจุบันวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทย ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใช้พาสปอร์ตประทับตราก็เรียบร้อย ใช้ได้ 7 วันและต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน"

นอกจากนั้น คนไทยที่มีถิ่นอาศัยในจังหวัดสระแก้วอยู่แล้ว หรือบุคคลจังหวัดอื่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระแก้ว โดยย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในจังหวัดสระแก้วแล้วเป็นเวลา 6 เดือน สามารถ ผ่านด่านไปยังประเทศกัมพูชาได้ โดยใช้ Border Pass ซึ่งใช้ผ่านข้ามแดนไปได้ถึงจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา และสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน สามารถยื่นขอทำ Border Pass ได้ที่ อำเภออรัญประเทศ (สำหรับคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอรัญประเทศ ) หรือ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (สำหรับบุคคลที่อาศัยในจังหวัดสระแก้ว) ระยะเวลาในการทำนั้น เพียงแค่ 1 วันก็สามารถรับได้เลย ส่วนเอกสารข้ามไปยังแดนกัมพูชานั้น ฝั่งไทยเพียงใช้ Border Pass เล่มเดียว ส่วนฝั่งกัมพูชา ใช้ Border Pass และ สำเนาเอกสารหน้า Border Pass หน้าแรกของเราที่มีข้อมูลและเห็นใบหน้าของเราชัดเจน 1 แผ่น เท่านี้ ก็สามารถเดินทางไป เพลิดเพลิน ในเมืองปอยเปตได้แล้ว