เส้นทางหน้าด่านพรมแดนคลองลึก อรัญประเทศ

เส้นทางด่านคลองลึก

ด่านพรมแดนคลองลึก ถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นทางแยกไปตลาดโรงเกลือ แหล่งสินค้ามือ1มือ2 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้มีรถสัญจรไปมามากมาย มีทั้งรถนั่งท่องเที่ยวที่มาช็อปปิ้ง จับจ่ายซื้อของในตลาดโรงเกลือ และรถนักท่องเที่ยวที่มายังด่านพรมแดนเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวฝั่งประเทศกัมพูชา ถนนเส้นนี้เดิมแต่ก่อน จะเป็นแค่ถนนเลนต์เดียว แคบๆ แต่ตอนนี้ได้พัฒนาเป็นถนน 4 เลนส์ เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางยังมาตลาดโลกเกลือและนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา

และไม่ใช่แค่รถนักท่องเที่ยวต่างๆแต่ยังมีรถขนส่งสินค้า สัญจรไปมาเพราะสินค้าต่างๆ มีนำเข้าไปยังประเทศกัมพูชา และนำออกมายังประเทศไทยด้วย ถนนเส้นนี้จึงมีรถที่สัญจรไปมาอย่างหนาแน่นมาก ถ้าใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ระมัดระวัง ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และตรงทางแยกนี้ ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นรถนักท่องเที่ยว แรงงาน พ่อค้าแม่ขาย หรือรถขนส่งสินค้า ก็ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาอย่างหนาแน่น ขนส่งสินค้าเข้า-ออกด่านพรมแดน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาแบบนี้มาช้านาน

  1. ไปคาสิโนปอยเปต กัมพูชา ใช้อะไรบ้าง?
  2. สิ่งที่ต้องรู้เมื่อมาเที่ยว ปอยเปต (ประเทศกัมพูชา)
ทางไปด่านอรัญประเทศ

แน่นอนว่าถนนเส้นนี้จึงมีผู้คนรู้จักกันดี มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาช็อปปิ้ง ผู้คนมาจากทุกสารทิศ ไม่เว้นแม้กระทั่งดารา นักร้อง และประชาชนส่วนใหญ่ชอบเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย เพราะสินค้าที่นี่ราคาถูก มีทั้งการค้าปลีกและส่ง สถานประกอบการร้านค้าต่างๆจะมารับซื้อสินค้าที่นี่เป็นจำนวนมาก ทั่วทั้งภูมิภาค จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดที่อยู่ไกล ในแถบภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือกรุงเทพฯและปริมณฑล ก็มีเดินทางมาที่นี่มากมายเช่นกัน

ตลาดโรงเกลือ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทย และอยู่ติดกับด่านพรมแดน ที่จะข้ามไปยังประเทศกัมพูชา ถนนเส้นนี้จึงสำคัญเพราะจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมามากมาย ทางจังหวัดสระแก้วจึงเล็งเห็นความสำคัญของถนน หนทาง ที่จะต้องใช้สัญจรไปมา จึงได้มีการก่อสร้างเส้นทางหลวงขึ้นมาอีก 1 เส้นทาง เพื่อลดความหนาแน่นของรถ ที่เดินทางมายังด่านพรมแดน หรือ ตลาดโรงเกลือ ก็แล้วแต่ เพื่อความสะดวกของผู้ที่เดินทางมา และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าขาย การส่งออก บริเวณด่านพรมแดนและตลาดโรงเกลือ ถนนเส้นนี้จึงเป็นเส้นทางหลักอีกทาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้า ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต