สถานีรถไฟ ด่านพรมแดน บ้านคลองลึก

สถานีรถไฟคลองลึก ปอยเปต

จะเล่าประวัติทางรถไฟเก่าคราวๆให้ฟังนะคะ เดิมแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484–2489 ไทยได้ดินแดนเขมร มีเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ มงคลบุรี เสียมเรียบ จึงได้ทำการเชื่อมต่อ ระหว่างสถานีรถไฟอรัญประเทศถึงสถานี มงคลบุรี โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยบุกเบิกเส้นทางให้เส้นทางรถไฟสิ้นสุดที่แม่น้ำสังแก ตามข้อตกลงของไทยและฝรั่งเศสในสมัยนั้น

แต่เมื่อหลังจากจักรพรรดิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม รัฐบาลจึงต้องคืนดินแดน ให้แก่เขมร รวมถึงเส้นทางรถไฟที่เคยสร้างไว้ จากนั้นมากัมพูชาได้เอกราช กรมการรถไฟของประเทศไทยก็ได้เจรจากับคณะผู้แทนการรถไฟของกัมพูชาเรื่องการเชื่อมทางรถไฟ ไทย-กัมพูชาอีกครั้ง และเปิดเดินรถไฟอรัญ-ปอยเปต-พระตะบอง แต่เปิดเดินรถไฟได้เพียง 4 ปี ก็ปิดตัวลง

สมัยนั่นการเจรจาระหว่างประเทศไม่ค่อยลงตัวนัก เจรจากันได้ก็เปิดเดินรถไฟ เจรจากันไม่ลงตัวก็หยุดเดินรถไฟ แต่พอมาถึงในช่วงหนึ่ง ช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้น เรียกว่าพนมเปญแตก การรถไฟจึงประกาศยุติเดินรถไฟอย่างถาวร

ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

หลังจากยุติการเดินรถไฟ ก็ได้ทำการรื้อถอนรางออกไป แต่ส่วนใหญ่ รางจะถูกงัดออกขายมากกว่า เหลือไว้เพียงสะพานข้ามคลองพรหมโหด หลังจากนั้นก็แปรสภาพสถานีรถไฟ เป็นบ่อนคาสิโน และขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ มีคาสิโนมากมายหลายแห่ง มีโรงแรม ร้านค้า สถานบันเทิงอีกมากมาย

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทางรัฐบาลไทยก็ได้ติดต่อเจรจาเรื่องการรถไฟอีกครั้ง และได้ขอทำการรื้อถอนสะพานข้ามคลองพรหมโหดเพื่อที่จะสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากสะพานเก่าได้ชำรุด ทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยหากจะทำการเดินรถไฟอีกครั้ง

การรื้อถอนและซ่อมแซมยามนานมาถึงปี พ.ศ. 2561 จากนั้นก็ได้ทำการบูรณะทางรถไฟต่อ เนื่องจากมีการเปิดบ่อนคาสิโน ทับทางรถไฟเก่า จึงต้องทำเรื่องรื้อถอน คาสิโนบางส่วนออก เพื่อที่จะสร้างทางรถไฟใหม่ ใช้เวลานานพอสมควร

จนมาเสร็จสิ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 จากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาก็ได้เปิดสถานีรถไฟขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 ขึ้นอย่างเป็นทางการ และเปิดเดินรถไฟในปัจจุบันนี้

นี่แหละค่ะ เรื่องราวคราวๆของรถไฟระหว่างประเทศ ของชายแดนไทย-กัมพูชา มาเทียวได้นะ ขึ้นรถไฟไปปอยเปตกันค่ะ