สถานการณ์ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-ปอยเปต

สถานการณ์ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-ปอยเปต

ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ได้มีการปิดด่านชั่วคราวไม่มีกำหนดเพราะเนื่องจากได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ที่ติดเชื้อใน จังหวัดสระแก้ว ที่เดินทางมาจาก เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อไปท่องเที่ยวแต่เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยกลับพบว่าพวกเขาเหล่านั้นติดโรคโควิด-19 มาด้วย จึงมีการปิดด่านเพื่อกักกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19และเมื่อวันที่ 31มีนาคม2563 ด่านพรมแดนเมืองปอยเปต ได้มีการเปิดด่านให้คนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางกลับไปยังประเทศไทยแต่จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างถึงจะเดินทางกลับประเทศไทยได้

3 เอกสารที่ต้องมีในการยื่นเรื่องขอเดินทางกลับประเทศไทย

ด่านคลองลึก
  1. พาสปอร์ตหรือ บอเดอร์พาสของผู้ที่จะเดินทางกลับยังประเทศไทยโดยมีการจ๊อบพาสปอร์ตหรือบอเดอร์พาสของประเทศกัมพูชาขาออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ผู้ที่จะเดินทางกลับยังประเทศไทยจะต้องกรอกข้อมูลผ่านอีเมลส่งไปยังสถานทูตไทยในประเทศกัมพูชา เพื่อที่จะแจ้งชื่อรายละเอียดและข้อมูลการขอเดินทางกลับประเทศไทย โดยการกรอกข้อมูลนี้จะต้องกรอกข้อมูลก่อนวันที่จะเดินทางกลับหนึ่งวันแล้วสถานทูตจะส่งอีเมลตอบกลับมา เป็นเอกสารยืนยัน และให้ทำการปริ้นเอกสารนั้นออกมาเพื่อเป็นใบหลักฐาน ที่จะต้องใช้ยื่นกับ ตม. ในการขอเดินทางกลับประเทศไทย
  3. ผู้ที่จะเดินทางกลับยังประเทศไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่ได้รับการตรวจอย่างเรียบร้อยแล้วว่าคุณนั้นไม่ได้มีการเป็นโรคหรือติดโรคไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด โดยมีคณะแพทย์ของเมืองปอยเปตและของประเทศไทยมาทำการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ให้ก่อนที่จะไปยื่นเรื่องขอเดินทางกลับประเทศไทย

"บอกเลยนะคะว่า 3 สิ่งนี้สำคัญมากหากผู้ใดไม่มี เอกสาร3 สิ่งนี้จะไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้ และตามจุดต่างๆจะมีตำรวจและผู้ดูแลจากเมืองปอยเปตและจากเมืองไทยเป็นผู้แนะนำรายละเอียดต่าง ๆ ตามจุด "

ด่านคลองลึก

อย่างไรก็ตาม การเปิดด่านให้คนไทยเดินทางจากปอยเปตกลับยังประเทศไทยนี้ จะมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 โดยจะเปิดให้คนไทยเดินทางกลับภายใน 4 วันนี้เท่านั้นจากนั้นจะเป็นการปิดด่านตรงแดนชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด คนไทยในปอยเปตที่ยังไม่ได้กลับประเทศไทยก็ไม่สามารถกลับได้แล้ว จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นหรือคลี่คลายขึ้น ถึงจะมีการเปิด ด่านพรมแดน ไทย-กัมพูชา นี้