ร้านค้าตลาดโรงเกลือ เปิดแล้วเป็นบางร้าน!

ตลาดโรงเกลือ

การเปิดสถานบริการร้านค้าต่างๆ และได้มีผลกระทบสืบเนื่องถึงตลาดโรงเกลือ ตลาดแห่งใหญ่ที่อยู่ทางหน้าด่านชายแดน บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ถูกระงับแล้วปิดตัวลง โดยพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาก็ได้เดินทางกลับยังประเทศกัมพูชา และพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยก็อาจจะพัก และเฝ้าดูแลสินค้าของตนเองอยู่ในสถานบริการและร้านค้านั้น

จน ณ บัดนี้ สถานที่ดังกล่าวได้มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดร้านได้ แต่ให้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งแน่นอนว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชานั้น ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ จะมีเพียงบางส่วนที่มีที่พักอยู่ยังประเทศไทย นั้นสามารถเปิดได้แล้ว ซึ่งจะมีไม่กี่ร้านที่เปิดอยู่ตอนนี้ และขอเตือนว่า ผู้ที่จะมาซื้อของนั้นควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบ ของการป้องกันและควบคุมโรค

ข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคของร้านค้า

การป้องกันโควิด-19

หากเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรทำดังนี้ค่ะ

  • ร้านค้า ร้านขายของต่างๆ จะต้องจัดพื้นที่ให้ผู้ที่มาเลือกซื้อหรือช้อปปิ้งนั้น ได้เว้นระยะห่างจากตัวร้านและสินค้า โดยอาจจะต้องมีเขตแดนหรือเชือกกั้นจากหน้าร้าน ประมาณ 2 เมตร และจากพื้นที่ให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของไม่ให้แออัดกันจนเกินไป ให้อยู่ห่างกัน 2 เมตร และควรจัดพื้นที่เผื่อว่ามีลูกค้ามาเยอะๆจะต้องให้พื้นที่ที่ให้ลูกค้ารอ เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกัน ซึ่งอาจเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
  • ควรมีเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการที่หน้าร้านในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้านั้นได้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะไปหยิบจับสินค้าหรือซื้อของ หรือสัมผัสข้าวของในร้านนั้น
  • ควรจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกๆวัน ระหว่างทางเดิน หน้าร้าน หรือรวมกับสินค้าบางอย่างที่สามารถโดนน้ำยาฆ่าเชื้อได้ เพื่อเป็นการป้องกัน การเกิดเชื้อโรคได้อย่างดี เพราะเชื้อโรคนี้อาจจะมาจากสินค้าหรือ ลูกค้ามาสัมผัสโดนสินค้าอาจจะมีเชื้อโรคตกค้างอยู่
  • การใส่แมสปิดปากอย่างเคร่งครัด เจ้าของร้านควรที่จะใส่แมสด้วยและ ตรวจสอบลูกค้าหรือผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านใส่แมทก่อนที่จะเข้ามาซื้อของในร้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสนี้ได้

สรุป

ศูนย์การค้าตลาดโรงเกลือนี้ ถูกปิดไปเกือบ 2 เดือนได้ และตอนนี้มีมาตรการผ่อนคลาย สามารถเปิดร้านค้าขาย ให้กับลูกค้าได้ แต่ก็ควรที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้โรคไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ได้หายไปโดยไว และสถานการณ์จะได้กลับสู่ปกติ และได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ลำบาก

ภาพจาก : thailandtourismdirectory.go.th