กมธ.เตรียมจ่อแม่สอด ตั้งคาสิโนหวังโกยรายได้มหาศาล

เทพไท เสนพงศ์

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งตอนนี้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญได้มีการเสนอให้เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร หรือ Entertainment Complex ที่แม่สอดที่พร้อมผลักดันให้ธุรกิจคาสิโนกลายเป็นธุรกิจที่ถูกกฏหมายและมีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังที่จะจัดเก็บรายได้และภาษี

มองว่าธุรกิจนี้จะสามารถสร้างรายได้ทำเงินให้กับประเทศมากมายมหาศาลแน่นอนรวมไปถึงยังแก้ปัญหาบ่อนการพนันที่ผิดกฏหมายและการพนันออนไลน์ อีกทั้งการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าอีกด้วย โดยครั้งนี้ที่ได้ถึงกับลงตรวจสอบพื้นที่จริงด้วยตัวเองเพื่อรับฟังข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่างๆ

และจากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประธานหอการค้าและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้มีความเห็นที่ตรงกันว่าจังหวัดนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐสนับสนุนและถือได้ว่าที่นี้มีความพร้อมในหลายๆ ด้านที่จะเปิดคาสิโนมากกว่าที่อื่น ๆ โดยพื้นที่ อ.แม่สอด ตอนนี้เรียกได้ว่ามีความพร้อมและปัญหาที่จะต้องเร่งช่วยกันแก้ไขในหลายๆ ด้านด้วยกันดังนี้

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยถือได้ว่าค่อนข้างที่จะมีความพร้อมมากเลยทีเดียว นับตั้งแต่การสร้างด่านพรมแดนขนส่งสินค้า โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถนน4 ช่องจราจรที่เป็นตัวเชื่อมจ.ตากและอ. แม่สอด โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ที่ตอนนี้ได้มีแพลนที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วรวมไปถึงสนามบินแม่สอดก็ได้มีการปรับปรุงและทำกาขยาย Run Way ตัวอาคารผู้โดยสารเพื่อที่จะอัพให้ที่นี้กลายเป็น Airport International เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะต้องหลั่งใหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก
  2. ปัญหาที่ดิน สำหรับปัญหาที่ดินของที่นี้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ราชพัสดุท่ีนักลงทุนจะไม่สามารถทำการซื้อเป็นกรรมสิทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจบนที่ดินได้นั่นเองและไม่มีที่ดินแปลงขนาดใหญ่ที่นักลงทุนต้องการพื้นที่ 3000-5000 ไร่เพื่อสร้าง Entertainment Complex แบบครบวงจรและที่ดินที่จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก ๆ
  3. ปัญหาด้านแรงงาน สำหรับปัญหานี้ที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มีมายาวนานที่จะมีต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยทั้งนี้ก็จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานต่างด้าวและเตรียมความพร้อมของแรงงานเพื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจบริการอย่างมีคุณภาพ
  4. ความเห็นของเหล่าบรรดาประชาชนในพื้นที่ โดยสำหรับในเรื่องที่จะมีการจัดตั้งในครั้งนี้หากเปรียบเทียบกับประเทศเมียนมา เมืองเมียววดีที่จะมีนักลงทุนใหญ่จากจีนร่วมลงทุนธุรกิจ Entertainment Complex แบบครบวงจรที่เรียกได้ว่าเป็นจำนวนเม็ดเงินที่สูงระดับแสนล้านเลยทีเดียว ดังนั้นจึงทำให้มีการพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับพื้นที่นั้นได้อย่างรวดเร็วและหากเทียบกับแม่สอดส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนให้จัดตั้งก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อต้องการพัฒนาเมืองแม่สอดและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมไปถึงมีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าจำนวนเม็ดเงินที่จะสะพัดเป็นจำนวนมากมายมหาศาล
  5. ปัญหาการจัดเก็บภาษี โดยทั้งนี้ได้มีการเสนอเรื่องการจัดเก็บภาษีของรัฐและจะต้องกำหนดสัดส่วนให้กับท้องถิ่นในอัตราที่เป็นธรรมมากที่สุด

สำหรับในเรื่องดังกล่าวนี้ที่ทางคณะกรรมธิการวิสามัญในชุดนี้ที่จะได้ทำการรวบรวมเอาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เข้าไปนำเสนอ กมธ.วิสามัญชุดใหญ่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐต่อ