ด่านอรัญประเทศ ปอยเปต ขยายเวลาเปิดและปิดเป็น 06.00-22.00 น.

คาสิโนปอยเปต

   ด่านอรัญประเทศ ปอยเปต ขยายเวลาเปิดและปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง จากเปิดเวลา 07.00-20.00 น. มาเป็นเปิด 06.00-22.00 น.ของทุกวัน ตม.สระแก้ว, ด่านศุลกากร, ทหารพราน คลองลึก เร่งเสริมกำลังเตรียมความพร้อมรองรับการขยายเวลา ชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทยต่างดีใจ ที่จะสามารถทำการค้าขายในตลาดโรงเกลือและเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ยาวนานกว่าเดิม รวมไปถึงนักพนักและพนักงานที่เข้าออก คาสิโนปอยเปต

   กระทรวงมหาดไทย ได้ขยายเวลาเปิด-ปิด ด่านถาวรชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาจำนวน 5 ด่านถาวร ประกอบด้วย

  1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
  3. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
  4. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
  5. จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

จากการเปิด-ปิด เวลา 07.00-20.00 น.ขยายมาเป็นเปิดเวลา 06.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. ของทุกวัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 57 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน