กองทัพบก

ทหารชายแดน

ร่วมส่งความปรารถนาดีและกำลังใจ พี่น้องทหารกองกำลังชายแดนกองทัพบก ในรูปแบบบัตรอวยพรและของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุ่มเทปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละ ดูแล พัฒนาพื้นที่ชายแดนและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย ให้มีความมั่นคงและสงบสุข

Last modified: 
Apr 24, 2023