กักตัว

คนไทย  เดินทางกลับไทย

สําหรับประชาชนคนไทยที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ด้วยความจําเป็นหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ สําหรับผู้ที่อยากจะเดินทาง กลับมาพํานักยังประเทศไทย ตอนนี้ สามารถเดินทางกลับได้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 18 เมษายน 2563

Last modified: 
Apr 19, 2020