คาสิโนกรุงมะนิลา

คาสิโนในกรุงมะนิลามุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักจากจีน

Entertainment City เป็นชื่อของแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฟิลิปปินส์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงมะนิลา เป็นที่ตั้งของทั้งโรงแรมและสถานคาสิโนสี่แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดบริการแล้วสองแห่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

Last modified: 
May 1, 2015