คาสิโนช่องอานม้า

คาสิโนช่องอานม้า

ทหารไทยสั่งปิดจุดผ่านแดนช่องอานม้า หลังเขมรจะสร้างบ่อนคาสิโน และไม่ยอมขนดินออก อ้างคุยกับรัฐบาลไทยแล้ว จนในที่สุดกลายเป็นข้อพิพาท แต่ทางกัมพูชายังนิ่ง   ไร้การติดต่อและเคลื่อนไหว  ทหารไทยสั่งด่านช่องอานม้าปิดทันที 

Last modified: 
Oct 11, 2014