คาสิโนดรีมเวิลด์

คาสิโนดรีมเวิลด์

 บอสใหญ่ แห่งเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เกมมิง เอเชีย (  Entertainment Gaming Asia ) ของสหัฐอเมริกา เตรียมเปิดคาสิโนใหม่ ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ในชื่อ " คาสิโนดรีมเวิลด์ "  หรือ  Dreamworld Club ภายในปี 2014 นี้ 

Last modified: 
Oct 19, 2014