คาสิโนรีสอร์ท

เดอะเวเนเชี่ยน คาสิโนรีสอร์ท

เดอะเวเนเชี่ยน อาณาจักรคาสิโน รีสอร์ท ครบวงจรที่ เชลดอน อาเดลสัน เจ้าของเนรมิตโครงการให้มีนักท่องเที่ยวเลือกเรียนรู้และสัมผัสครบวงจรมากกว่าการเป็นเพียง คาสิโน รีสอร์ท

Last modified: 
Jul 7, 2022