คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า

คาสิโนไครเมีย

 หลังจากรัสเซียสู้รบและสามารถยึดเอาเมืองไครเมียกลับคืนมาได้แล้ว ณ ปัจจุบันดูเหมือนรัสเซียจะเจอกับปัญหากับเศรษฐกิจ ที่เข้ามากระทบไครเมียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้รัสเซียต้องเดินแผนนี้ต่อ ก็คือ แผนการลงทุน "ธุรกิจคาสิโน"  เพื่อหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินให้เพิ่มมากขึ้น

Last modified: 
Oct 14, 2014