คาสิโนไต้หวัน

ประชามติลงคะแนนเสียงค้าน

จากโครงการของประเทศไต้หวันที่พยายามผลักดันให้มีการก่อตั้งคาสิโนและคาสิโนออนไลน์ในประเทศ โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการลงประชามติ ในขณะที่มีผู้ลงมาคะแนนความเห็นชอบนี้ทั้งหมดประมาณ 83,400 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 33,000 คน ผลปรากฎว่าจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 26,592 ต่างลงความเห็นไม่สนับสนุนให้มีการก่อตั้งคาสิโนและคาสิโนออนไลน์

Last modified: 
Feb 25, 2022