ปอยเปตคาสิโน

รถไฟไทย-กัมพูชาเห็นชอบข้อตกลงเชื่อมต่อเส้นทางวิ่งเชื่อมปอยเปต

ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าในการพัฒนาทางรถไฟไปยังปอยเปตประเทศกัมพูชา ว่าที่ผ่านมาทาง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเจรจากับการรถไฟของรัฐบาลกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบร่วมกัน ให้มีการก่อสร้างและสามารถเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2558 นี้เป็นต้นไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 6-7 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

Last modified: 
Sep 23, 2015