ฟิลิปปินส์

คาสิโน ฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ได้เปิดคาสิโนแห่งใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยใช้เงินลงทุน1,000 ล้านดอลลาร์ 

Last modified: 
Sep 13, 2014