สมัครงาน

็็Holiday Palace Cambodia

ฮอลิเดย์ พาเลส โรงแรมและคาสิโน (ปอยเปต) เปิดรับสมัครพนักงาน 200 กว่าตำแหน่ง หลายแผนกเช่น ฝ่ายโรงแรม, ฝ่ายคาสิโน, ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายการตลาด ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่โรงแรมฮอลิเดย์ พาเลส หรือส่งประวัติมาได้ที่

Last modified: 
Nov 23, 2022