เข้าบ่อนคาสิโน

ช่วงค่ำก่อนเข้าคาสิโนปอยเปต

การเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ เราต้องมีการวางแผนเส้นทางไว้ล่วงหน้าหรือจองเที่ยวรถโดยสารไว้เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางของเรา วันนี้เราพาไปชม การข้ามด่านปอยเปต ในช่วงค่ำกันครับ

Last modified: 
Aug 19, 2023