เจ้าของคาสิโน ปอยเปต

เจ้าของบ่อนคาสิโนปอยเปต

เปิดรายชื่อเจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 บ่อนคาสิโนปอยเปต ประเทศกัมพูชา ที่คนไทยนิยมเข้าไปใช้บริการ มีกัการเมืองไทยและนักธุรกิจน้ำมันในเครือ Cosmo Oil เป็นเจ้าของ คือ...

Last modified: 
Jan 9, 2023