เล่นพนันแข่งม้า

คลังเผยอยู่ระหว่างศึกษาเก็บภาษีการพนัน หลังกฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้เพิ่มรายได้ พร้อมจ้างม.รังสิต ศึกษาและวิจัย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาเก็บภาษีการพนันที่กฎหมายปัจจุบันอนุญาตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรมสรรพสามิตในอนาคต โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเคยมีผลงานการศึกษาธุรกิจการพนันมาเป็นผู้ทำการศึกษาและวิจัยเรื่องดังกล่าว 

Last modified: 
Jun 7, 2015