galaxy plaza

Galaxy Plaza Lobby

ราคาห้องพักโรงแรม Galaxy Plaza ของคาสิโนแกแล็คซี่ ปอยเปต โดยเป็นราคาของห้องดีลักซ์ไปจนถึงห้องสวีท

Last modified: 
May 23, 2023