MGM China

mgm china

ล่าสุดทางด้านของ MGM China ได้มีการออกมาประกาศว่าบริษัทจะจ่ายเงินมากถึง173.2 ล้านดอลลาร์ในช่วง 3ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2023 ให้กับ MGM Resorts International สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทในสหรัฐฯ

Last modified: 
Jan 9, 2023