Resorts World Casino

Play Online! Gangland Casino Brawl in New York – 400 involved?!

A massive Wild West-style brawl has shocked news reporters, casino owners and casino games fans the world over, after reports of a four hundred-person strong fight in a top New York casino have hit the headlines.

Last modified: 
Apr 11, 2015
รวบตัวคนก่อเหตุวิวาท

ตำรวจนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ่อนคาสิโนได้ 3 ราย ซึ่งมีผู้สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ได้ โดยแต่ละฝ่ายต่างวิ่งเข้าตะลุมบอนใส่กันกลางศูนย์อาหารของรีสอร์ท เวิลด์ คาสิโน 

Last modified: 
May 26, 2020