สวรรค์ เวกัส

คาสิโนลาว

คาสิโนในลาว ของนาย โจดี จอร์ดาร์ล โดนกลุ่มผู้มีอิทธิพลลาวเข้ายึดคาสิโนและทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด

Last modified: 
Sep 13, 2014