คาสิโนเกาะฟุก๊วก

คาสิโนเกาะฟุก๊วก

นายกรัฐมนตรีเหงียน ทัน ดุง ของเวียดนาม ตัดสินใจอนุมัติแผนการก่อสร้างบ่อน คาสิโน ขนาดยักษ์แห่งใหม่ บนเกาะฟูก๊วก เกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ในน่านน้ำอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดเกียนซาง ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทั้งสนับสนุนและคัดค้าน ในกลุ่มประชาชนของประเทศในวงกว้าง โดยหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันคือ รัฐจะอนุญาตให้ชาวเวียดนามเข้าไปเล่นพนันในบ่อนได้หรือไม่ 

ทั้งนี้เวียดนามมีบ่อนาสิโนอยู่แล้วหลายแห่ง แต่เปิดให้เล่นได้เฉพาะชาวต่างชาติ ร่างกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการประกอบการธุรกิจบ่อนาสิโน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรัฐบาล จะอนุญาตให้ประชาชนของประเทศบางกลุ่มเข้าไปเล่นได้

ซึ่งตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเวียดนาม ระบุว่า เงื่อนไขรวมถึง ต้องเป็นชาวเวียดนามที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป มีฐานะทางการเงินมั่นคง ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม และให้เข้าไปเล่นได้ในกาสิโนบางแห่งที่กำหนดเท่านั้น

Phu-Quoc-casino

ฝ่ายสนับสนุนการเปิด คาสิโน บนเกาะฟูก๊วก กล่าวว่า รัฐจะได้ประโยชน์จากเงินรายได้เข้าประเทศ และการสร้างงาน เนื่องจากกำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนจะต้องมีงบลงทุนในโครงการนี้อย่างต่ำ 130,333 ล้านบาท (4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนั้นโครงการใหม่ยังจะช่วยรักษาเงินตราไว้ในประเทศได้เป็นจำนวนมาก

เนื่องจากปัจจุบันนักพนันชาวเวียดนามกระเป๋าหนักจำนวนมาก มักเดินทางไปเล่นพนันในต่างแดน โดยเฉพาะที่กัมพูชาประเทศเพื่อนบ้าน 

นายเจิ่นธิ เวียตฮวง ผู้จัดการ เวียตทราเวล บริษัทการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของเวียดนาม กล่าวว่า แผนก่อสร้างบ่อนคาสิโนยักษ์บนเกาะฟูก๊วกจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศมาก หากบริหารจัดการให้ดี โครงการนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น รวมทั้งการสร้างงาน เพิ่มโอกาสในการพัฒนา แต่ น.ส.ฟาม ฉี ลาน นักเศรษฐศาสตร์ กล่าวแย้งว่า

เงินที่อาจจะได้จากนักพนันชาวเวียดนาม ที่เคยไปเล่นในบ่อนคาสิโนที่สิงคโปร์หรือกัมพูชา อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม หากรัฐบาลปล่อยให้เปิดบ่อนอย่างแพร่หลายและถูกกฎหมายในประเทศ พร้อมกับแสดงความสงสัยว่า ข้อจำกัดในการอนุญาตเวียดนามให้เข้าไปเล่นพนันในบ่อน จะสามารถบังคับใช้ได้เคร่งครัดแค่ไหน