รถทัวร์คาสิโน ต่างจังหวัด - ปอยเปต แกแล็คซี่ คาสิโน


ต่างจังหวัด - ปอยเปต


เส้นทางเดินรถและเวลาจากจังหวัดต่างๆมายังคาสิโนปอยเปตได้แก่ พัทยา ชลบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ โคราช สระบุรี ท่านสามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการที่ประจำรถแต่ละคันเพื่อสอบถามเวลาและจุดที่จอดรับที่ชัดเจน จากนั้นเมื่อถึงตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศแล้วให้ใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เดินเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผ่านเข้าไปยังปอยเปตและขึ้นรถรับส่งไปยังคาสิโน

พัทยา/ชลบุรี - ปอยเปต


สายชลทัวร์

(C)
เส้นทาง: พัทยา > ตลาดบางพระ > ตลาดหนองมน > บางแสน > เฉลิมไทยนิคมอมตะนคร > พนัสนิคม > เนินหิน
เวลาออก: 07:00 พัทยา
เวลาถึง: 11:15 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: ยิม โทร: 0615780324

สายชลทัวร์

(D)
เส้นทาง: เกาะลอย > สวนเสือ > ตลาดหนองค้อ > ตลาดบ้านบึง > บ่อวิน > เกาะโพธิ์ > เนินหิน
เวลาออก: 07:00 เกาะลอย
เวลาถึง: 11:15 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: ยิม โทร: 0615780324

สุรินทร์ - ปอยเปต


กฤฒิมาทัวร์

(P)
เส้นทาง: บขส.สุรินทร์ > ประโคนชัย > นางรอง > ประคำ > โนนดินแดง
เวลาออก: 07:00 บขส.สุรินทร์
เวลาถึง: 11:00 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: กฤฒิมาทัวร์ โทร: 0621480268

บุรีรัมย์ - ปอยเปต


เดชาทัวร์

(W)
เส้นทาง: บุรีรัมย์ > นางรอง > ประคำ > แยกโนนดินแดง
เวลาออก: 07:00 บุรีรัมย์
เวลาถึง: 10:00 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: เดชาทัวร์ โทร: 0937148984

โคราช - ปอยเปต


ปากช่องทัวร์

(Q)
เส้นทาง: หอนาฬิกา ปากช่อง > บ้านไร่ > วังน้ำเขียว
เวลาออก: 06:00 หอนาฬิกา ปากช่อง
เวลาถึง: 10:00 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: ปากช่องทัวร์ โทร: 0610591125

ลุงปูทัวร์

(V)
เส้นทาง: โคราช > โชคชัย > หนองกี่ > นางรอง > ประคำ > โนนดินแดง
เวลาออก: 06:00 หอนาฬิกา ปากช่อง
เวลาถึง: 10:00 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: ลุงปูทัวร์ โทร: 0817893560

สระบุรี - ปอยเปต


สมบัติทัวร์

(F)
เส้นทาง: สถานีรถไฟสระบุรี > รพ.นครนายก > สี่แยกพระนเรศวร > บขส. กบินทร์บุรี
เวลาออก: 05:30 สถานีรถไฟสระบุรี
เวลาถึง: 09:30 ตลาดโรงเกลือ
ติดต่อ: สมบัติ โทร: 0853980891