การพนันในสังคมไทย

มุมมองคนไทยกับการพนัน

มุมมองของคนไทยต่อการพนันมีความหลากหลาย การพนันโดยทั่วไปเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย ยกเว้นลอตเตอรีที่รัฐบาลอนุมัติและการพนันการแข่งม้า ด้วยเหตุนี้ คนไทยบางกลุ่มมองว่าการพนันเป็นกิจกรรมต้องห้ามและควรหลีกเลี่ยง

Last modified: 
May 15, 2023