คองคอร์ดคาสิโน

รัฐนิวแฮมป์เชอร์

คาสิโนขนาดเล็กใน คองคอร์ด รัฐนิวแฮมป์เชอร์ ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวางแผนท้องถิ่นแต่มีเงื่อนไข เพราะประชาชนส่วนมากยังมีความวิตกกังวลกลัวว่าว่าอาจจะนำไปสู่การเพิ่มระดับของการค้าประเวณีและยาเสพติที่ผิดกฎหมายรวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองหลวงของรัฐนิวแฮมป์เชียร์

Last modified: 
Jan 22, 2023