คาสิโนในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเปิดคาสิโน

บรรดาสมาชิกสภาญี่ปุ่นวันนี้ ได้เริ่มต้นอภิปรายร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งจะอนุญาตให้มีการเปิด "คาสิโนรีสอร์ต"  Casino Resort เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น

Last modified: 
Nov 25, 2014