คิงส์ โรมัน

เที่ยวคิงโคโรมันคาสิโน

ไป....ไปเต๊อะไปแอ่ว จังหวัดเจียงฮาย พบการเรื่องราวของ อำเภอเชียงแสน หรือสามเหลี่ยมทองคำรอยต่อของพรมแดนประเทศลาว กับพม่า เป็นจุดที่แม่น้ำรวกเดินทางมาบรรจบกับแม่น้ำโขง หรือเรียกกันว่า สบรวก ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งและสถานที่ที่เดินทางข้ามฝั่งไปเจอ คิงโรมัน คาสิโนฝั่งลาว คาสิโนสไตลโรมัน กับที่เที่ยวบรรยากาศที่สามเหลี่ยมทองคำ

Last modified: 
Jul 21, 2023