ทางเข้าจีคลับ

คาสิโนปอยเปตดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ

คาสิโนปอยเปต ประเทศกัมพูชา แหล่งท่องเที่ยวคาสิโนและอารยธรรมโบราณ อย่างเช่น ปราสาทนครวัด นครธม ที่เป็นมรดก 1 ใน 7 ของโลก ตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบ เมืองพระนคร ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน ศตวรรษที่ 12 เป็นสิ่งที่สร้างมาหลายช่วงอายุคน มีความสวยงามที่ถูกออกแบบในเชิงศิลปะและสร้างสถาปัตยกรรมในเชิงคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์

Last modified: 
Jul 18, 2016