นากาเวิลด์ กัมพูชา

Chhim Sithar

หลังจากที่กัมพูชาได้จับขังคุกแกนนำการชุมนุม กัมพูชาได้ให้คำมั่นสัญญากับประเทศสหรัฐฯ ว่า..จะจริงจังกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแต่การกระทำบางอย่างกลับสวนทาง เช่น การจำคุก "คิม ซิธาร์" ตัวแทนคนงานในการประท้วงคาสิโนนากาเวิร์ลของกัมพูชา

Last modified: 
Feb 5, 2023