พนมเปญ

รถหมอชิต-พนมเปญ นั่งข้ามวันถึงค่อนคืน

เปิดเส้นทางเดินรถ บขส.ไทย จากหมอชิตไปกรุงพนมเปญเปิดอย่างเป็นทางการนานแล้ว แต่ยังไม่ราบรื่นดี ลองเข้าเว็บไซต์ บขส. ดู พบคำประกาศว่า เปิดเส้นทางเดินรถสายที่ 13 ระหว่างกรุงเทพฯ-พนมเปญ ใช้รถมาตรฐาน 38 ที่นั่ง ระยะทาง 719 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 900 บาท หรือ 30 ดอลลาร์

Last modified: 
Apr 4, 2015