สถานทูตไทยในกัมพูชา

ไวรัสโควิด-19

ณ ขณะตอนนี้ถึงแม้ว่าด่านพรมแดนอรัญประเทศคลองลึก ชายแดนประเทศกัมพูชาได้มีการปิดด่านชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

Last modified: 
Apr 18, 2020