Aquis Casino

Reef Casino Trust  คาสิโนออสเตรเลีย

โทนี่ ฟังมหาเศรษฐีชาวจีนได้เข้าร่วมประมูลซื้อ Reef Casino Trust ซึ่งเป็นคาสิโนที่สวยอีกคาสิโนหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแคนส์ เมืองอันทันสมัย และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของแบบเขตร้อน ภูมิอากาศ บรรยากาศสบาย ๆ ที่รายล้อมด้วย ป่าเขา เกาะ ทะเลและแนวปะการังที่อยู่ใกล้ ๆ

Last modified: 
Oct 29, 2014