casino royal

บ่อนพนันความอร่อยของ 3 นางฟ้ามาเฟียแห่ง Casino Royale

คลุกคลีอยู่กับการทำอาหาร อีกทั้งยังเคยได้เรียนรู้ธุรกิจร้านอาหารจากครอบครัวมาบ้าง วันนี้สาว มีมี่-กิ่งกานต์ สลากรธนวัฒน์ และ 2 พี่น้องฝาแฝด พิมพรรณ-พิมละออ โภไคยอุดม เลยรวมตัวกันเปิดร้านอาหารในฝันกันซะเลย

Last modified: 
May 20, 2015