เที่ยวเชียงราย

ท่องเที่ยวแม่สาย ด่านชายแดนไทย-พม่า

แม่สาย ด่านพรมแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมตลอดปี นับแสนคน ด้วยจำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้ เชียงราย คึกคัก และมีการส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดน มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้เลือกซื้อเลือกหากันทุกวัน นอกจากนี้แล้วฝั่งของพม่ายังมี คาสิโน ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นพนันกันอีกด้วย

Last modified: 
Jan 9, 2023