mount airy

เมาน์ แอรี กาสิโน แอนด์ รีสอร์ต

Mount Airy Casino ได้ออกประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า จะเริ่มเปิดให้บริการโรงแรมและร้านอาหารโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. เป็นต้นไป

Last modified: 
Feb 18, 2023