roulette

French and american roulette

อยากทราบหรือไม่ว่า? เกมส์รูเล็ต แบบอเมริกัน และ ฝรั่งเศส นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไร? ซึ่งเซียนรูเล็ตบางท่าน อาจจะยังไม่รู้มาก่อน! เรามีคำตอบ!

Last modified: 
May 21, 2022
Roulette

Roulette เกมลูกเหล็ก ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1842 โดยชาวฝรั่งเศส เขาเป็นนักคณิตศาสตร์และเป็นคนที่ประดิษ์หรือคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมา

Last modified: 
Jan 21, 2020