เลิกดัดจริต! ไทยเล็งเปิดคาสิโนเสรี ดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

Thailand City View

ไทยเตรียมผลักดันแผนเปิดคาสิโนเสรีในพื้นที่บันเทิงขนาดใหญ่ เพื่อสร้างรายได้ภาษี และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวที่สำคัญ ตามที่นายชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาลเปิดเผย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังจัดทำร่างกฎหมายที่ครอบคลุม เพื่อวางรากฐานทางกฎหมายในการจัดตั้งสถานบันเทิง โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ

ก่อนหน้านี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่สนับสนุนการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ที่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายภายในสถานบันเทิงขนาดใหญ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง คาดว่าสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่มีทั้งคาสิโนและบริการอื่น ๆ จะสามารถสร้างรายได้ภาษีได้ถึง 12,000 ล้านบาท ในปีแรกของการดำเนินการ

ไทยเป็นประเทศล่าสุดที่พิจารณาเข้าร่วมแข่งขันในอุตสาหกรรมคาสิโนโลก ซึ่ง IBIS World ประมาณการว่ามีรายได้ถึง 263.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

แม้ว่าการพนันส่วนใหญ่จะผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งเป็นสังคมที่ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและอนุรักษ์นิยม การเปิดคาสิโนจะสอดคล้องกับแนวทางที่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด ในปี 2565

ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ไม่เอาผิดกัญชา แม้ว่าตอนนี้กำลังดำเนินการห้ามใช้เพื่อสันทนาการ และเตรียมเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมาย

สังคมไทยควรเลิกดัดจริต! เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ๆ นำเงินจากภาษีคาสิโน มาพัฒนาประเทศได้แล้ว!

ข้อมูลอ้างอิง

บทความเกี่ยวข้อง