รายได้จากภาษีการพนัน คาสิโน สิงคโปร์

สิงคโปร์ในอดีต

สิงคโปร์ในอดีต ภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์


สิงคโปร์ จากอดีตเมืองที่เคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสและฮอลันดา จากการแย่งชิงกันไปมาจนสุดท้ายก็ไปตกอยู่ในการครอบครองของอังกฤษ แต่พอหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็เข้าไปและขับไล่อังกฤษออกจากสิงคโปร์ และจากช่วงเวลา ตั้งแต่ปี 1939 ถึง 1945 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1946 สิงคโปร์ได้รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศ ทำให้อังกฤษกลับมายึดครองได้อีกครั้ง ซึ่งในหลังจากนั้น มาลายู (มาเลเซีย) ได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์จึงขอรวมชาติเข้ากับมาลายูเพื่อที่จะทำให้ดินแดนไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ จากนั้นก็ได้ประกาศเอกราชจากมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 ด้วยเหตุผลในการถูกดูถูกเชื้อชาติเป็นพลเมืองขั้นสองรองจากชาวมาเลเซีย

สิงคโปร์ปัจจุบัน

สิงคโปร์ในปัจจุบัน ภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์

รายได้ของสิงคโปร์

ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งในแต่ละจะมีเรือสินค้าเข้ามาขนส่งตู้สินค้าจำนวนนับร้อยเที่ยวต่อวัน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สิงคโปร์ได้สร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นหลายแห่ง และยกเว้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก
และยังมีสินค้าส่งออกบางประเภทเช่น น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน และยังมีรายได้จากการเก็บภาษีเช่น ภาษีจากอุตสาหกรรม, ที่อยู่อาศัย, ภาษีส่วนบุคคล, ภาษีอากรแสตมป์, ภาษีจากการบริการ และ ภาษีจากการพนันและคาสิโน

ภาษีจากการพนันและคาสิโน

ซึ่งเป็นรายได้จากการเก็บภาษีการเดิมพันต่างๆ ภาษีจากล๊อตเตอรี่ ภาษีจากคาสิโน ซึ่งมีอยู่ 2 แห่งคือ มาริน่า เบย์ แซนด์ (MARINA BAY SANDS) และ รีสอร์ท เวิล์ด เซนโทซ่า (RESORT WORLD SENTOSA) ซึ่งเป็นคาสิโนและโรงแรมขนาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สวนสนุก สวนน้ำ ห้างสรรพสินค้ารวมอยู่ธุรกิจด้วย ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมาก

คาสิโนในประเทศสิงค์โปร์

ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสรรพากรสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore) เปิดเผยว่าในช่วงปี 2017/18 ภาษีที่เก็บได้จากการพนันและคาสิโนอยู่ที่ 5% ของภาษีทั้งหมดของสิงคโปร์ คิดเป็นเงินประมาณ 2.7 พันล้านดอลล่าห์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นเงินไทยประมาณ 2,700,000,000 x 24.39 (เรต SGD/THB วันที่ 1 กรกฎาคม 2018) = 65,853,000,000 บาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

Marina Bay Sands

มาดูข้อมูลย้อนหลังของ ภาษีจากการพนันและคาสิโน ซึ่งคาสิโนทั้งสองแห่งเปิดในปี 2010 ซึ่งมีการเก็บค่าเข้าเฉพาะชาวสิงค์โปร์ถึง 100 เหรียญสิงค์โปร์ต่อ 24 ชั่วโมง และต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น ถึงเข้าไปได้เพื่อป้องกันการติดการพนันและนำเงินไปพัฒนาและแก้ไขในด้านอื่นๆของประเทศ

  • ปี 2010/2011: 2,200,000,000 SGD
  • ปี 2011/2012: 2,300,000,000 SGD
  • ปี 2012/2013: 2,300,000,000 SGD
  • ปี 2014/2015: 2,600,000,000 SGD
  • ปี 2016/2017: 2,700,000,000 SGD
  • ปี 2017/2018: 2,700,000,000 SGD
ภาษีการพนันสิงคโปร์

ซึ่งรายได้จากภาษีการพนันและคาสิโน ตั้งแต่ปี คศ. 2010 - 2018 (นับจากเริ่มเปิดคาสิโน) โดยประมาณ 14.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเงินไทยประมาณ 14,800,000,000 x 22.94 (เรต SGD/THB วันที่ 10 มิถุนายน 2019) = 339,512,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ประเทศสิงคโปร์ได้รับเฉพาะในส่วนของภาษีการพนันและคาสิโน

ซึ่งสรุปได้ว่าการสร้างคาสิโนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ทั้งการท่องเที่ยวและภาษี ซึ่งรายได้เราจะเห็นจากตัวเลข แต่สำหรับผลกระทบและปัญหาสังคมซึ่งรัฐบาลสิงค์โปร์มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
แต่สิ่งที่เราขอตั้งคำถามคือ

  • จำนวนผู้ติดการพนันมากขึ้นแค่ไหน ในก่อนและหลังการสร้างคาสิโน ?
  • คุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์ ตอนนี้เป็นอย่างไร ?
  • คุณธรรมและศีลธรรมของชาวสิงคโปร์ ตอนนี้เป็นอย่างไร ?

อ้างอิง
ประเทศสิงคโปร์ Wikipedia สืบค้นเมื่อ 2019-06-10
เว็บไซต์สรรพากรประเทศสิงคโปร์ Inland Revenue Authority of Singapore สืบค้นเมื่อ 2019-06-10
อาชีพและสินค้าส่งออกในประเทศสิงคโปร์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สืบค้นเมื่อ 2019-06-10