คาสิโนสิงคโปร์

ภาษี คาสิโนสิงคโปร์

หลังจากที่มีการเปิดตัวคาสิโนทั้ง 2 แห่งในสิงคโปร์ ทำให้ประเทศมีรายได้จากภาษีการพนันและคาสิโนสูงถึง 2.2 - 2.7 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5 - 6 หมื่นล้านบาทต่อปี

Last modified: 
Oct 7, 2019